სანამ პროგრამის მდგრად ვერსიას გამოვუშვებთ, იქამდე გამოდის მისი alpha-ვერსია, ახალი შესაძლებლობების გამოსაცდელად და ხარვეზების აღმოსაჩენად. გთხოვთ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩამოტვირთოთ alpha-ვერსია, თუ შეგეძლებათ ხარვეზებთან გამკლავება და გსურთ დახმარება მოხსენებების გამოგზავნით, ამასთან თუ არ დაზარალდება თქვენი უსაფრთხოება.

The new Tor Browser Alpha includes all supported languages in one multi-locale download. Now you can change language using the menu in General settings without needing to download a different version of Tor Browser or a new language pack.

ენა Windows macOS GNU/Linux
See supported languages 32-bit (sig) / 64-bit (sig) 64-bit (sig) 32-bit (sig) / 64-bit (sig)
Tor-ბრაუზერი Android-ზე Alpha
Google Play
aarch64 (sig)
armv7 (sig)
x86 (sig)
x86_64 (sig)

სანამ პროგრამის მდგრად ვერსიას გამოვუშვებთ, იქამდე გამოდის მისი alpha-ვერსია, ახალი შესაძლებლობების გამოსაცდელად და ხარვეზების აღმოსაჩენად. გთხოვთ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩამოტვირთოთ alpha-ვერსია, თუ შეგეძლებათ ხარვეზებთან გამკლავება და გსურთ დახმარება მოხსენებების გამოგზავნით, ამასთან თუ არ დაზარალდება თქვენი უსაფრთხოება.

The new Tor Browser Alpha includes all supported languages in one multi-locale download. Now you can change language using the menu in General settings without needing to download a different version of Tor Browser or a new language pack.